Ta bort leverfläckar

De flesta människor leverfläckar någonstans på kroppen. Antalet varierar mycket, en del personer har väldigt många, medan andra har enstaka eller ett fåtal. De är i regel ofarliga och är sällan förknippade med hälsorisker. Leverfläckar kan vara medfödda eller utvecklas under hela livet. Leverfläckar kan kort beskrivas som en godartad hudförändring. Förändringen i huden utvecklas ur pigmentbildande celler. Hudförändringen ger upphov till att pigment klumpar ihop sig till en grupp som visar sig som ett mörkare område på huden. Den mest förekommande orsaken till att de bildas är att produktionen av pigment ökas eller genetisk benägenhet att utveckla leverfläckar. Att sola för mycket är ofta en faktor som bidrar till att leverfläckar utvecklas. De är permanenta hudförändingar,det vill säga att leverfläckar försvinner inte av sig själv.

Fyra olika sorters leverfläckar
Leverfläckar kan ha olika utseende beroende på typ det rör sig om. De kan delas in i fyra olika typer.

  • Den första typen kallas för banalt pigmentnaevus. De kan ha allt från hudfärgad till brun färg och har jämn färg på pigmenteringen. Pigmentförändingen är väl avgränsad och har en rund eller oval form. Märket är litet, storleken är i de flesta fall under 5 mm.
  • Den andra typen kallas för dysplastiskt naevus. Märket har en ofta en oregelbunden form och kan ha en aningen ojämn pigmentering som kan variera från bruna till svarta nyanser. När de gäller storlek är märket de från 5 mm och större.
  • Den tredje typen heter Halonaevus. De ser ut som en vanlig leverfläck som är omgiven av en rund skiva med ljusare färg. Den omgivande skivan kallas för halo. Den har ett annorlunda beteende jämfört med andra typer av leverfläckar, den centrala leverfläcken försvinner sakta, för att sedan åter pigmenteras igen efter några år. Denna typ förekommer oftast hos barn och ungdomar.
  • Den fjärde typen går under benämningen medfött naevus. Leverfläckar som utvecklas under det första levnadsåret brukar räknas som samma typ medfödda naevus. Denna typ av pigemtförändringar kan delas i olika storlekskategorier. De små är ca 1.5 mm, medelstora är upp till 20 mm samt stora när de är över 20 mm i diameter. Denna typ av leverfläckar växer med individen under livets gång och därmed kan storleken växa. De kan variera lite när det gäller utseendet. De höjer sig ofta över huden och kan ha enhetlig färg eller små variationer i färg. Formen kan variera från rund och jämn till ojämn. De kan även utveckla ett vårtliknade utseende eller bli behårade. De leverfläckar som är medfödda bör med jämna mellanrum kollas upp av läkare då det finns risk att de utvecklas till hudcancer(maligna melanom). Risken för en elakartad utvecklig ökar desto större märket är.

Leverfläckar är ofarliga, i de flesta fall
Genrellt är leverfläckar ofarliga och är mer en kosmetisk åkomma. Det som man bör vara vaksam på är ifall märkena ändrar färg, form eller avgränsningen på märket förändras bör man kontakta läkare för undersökning. Hur individer upplever leverfläckar är mycket individuellt. Många upplever inte små enstaka leverfläckar som störande eller missprydande. De mest missprydande leverfläckarna är nästan alltid störande om de är stora, ett stort antal samt placering på synliga ställen som är mycket synliga som ansiktet. Som tur är finns det idag metoder för att ta bort eller reducera oönskade leverfläckar.

Ta bort leverfläckar
Det finns många sätt att få bort leverfläckar. Hur man bör gå till väga beror på färg, storlek samt ifall syftet är kosmetiskt eller medicinskt nödvändigt. Om borttagning sker av kosmetiska skäl kan man använda olika metoder. Man behöver avlägsna den pigmenterade vävnaden, och för att åstadkomma detta kan man använda sig av kosmetiskt kirugi. Vanliga metoder är bränna bort dem med laser eller skära bort dem. Kosmetisk hudvård som kemisk peeling, slipning av huden eller nerfrysning kan till viss del fungera för att göra leverfläckar mindre synliga.

Krämer som bleker huden kan användas för att bleka det mörka området och därmed ta bort eller reducera dem. Ett bra tips på en riktigt bra kräm som rekommenderas av många är Dermalogica Powerbright. Blekning fungerar bäst om märket redan har en ljusare färg, då blir det missfärgade området ljusare och gör så att det det mörka området inte sticker ut från det omgivande hudens färg. Blekning av mörkare leverfläckar är mindre effektivt, men kan göra dem mindre synliga. När leverfläckar tas bort på grund av medicinska skäl skärs de bort eller bränns bort med laser.