Bilder

leverfläck ansikte
Standard leverfläck i ansiktet.

leverfläck hand ljusbrun
Vanliga leverfläckar är ofta ljusbruna.

Åldersfläck på hand
Ålderfläckar drabbas alla av, särskilt vanligt på handryggen.